Adresa:

Hamdije Čemerlica 1 A - Pofalici
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 (33) 634 368
+387 (33) 634 409
+387 (33) 436 793

Fax:

+387 (33) 634 368

E-mail:

sirius5@bih.net.ba